6.000 (half)wezen. Elk jaar

De helft van deze kinderen is nog geen 12 jaar.

Jaarlijks verliezen ruim 6 duizend minderjarige kinderen een of beide ouders

Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft in 2013 een rapport opgemaakt betreft halfwezen en wezen in Nederland. Eind 2011 waren er 34 duizend minderjarigen die één van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders overleden zijn. Jaarlijks worden ruim 6 duizend minderjarigen (half)wees. Kinderen wonen na verlies van hun moeder vaker in een stiefgezin, pleeggezin of zelfstandig dan na verlies van hun vader.

Gemiddelde leeftijd bij (eerste) verlies ouder, 1995-2011 (totaal 6.400)

Leeftijdaantal( % )

12 tot 18 jaar

326451%

7 tot 12 jaar

204832%

0 tot 6 jaar

108817%

Meerderheid verliest vader en wordt halfwees in pubertijd

Eind 2011 woonden er 3 miljoen minderjarigen in Nederland. In de periode 1995-2011 verloren gemiddeld 6,4 duizend minderjarige kinderen per jaar een of twee ouders. Dit aantal is in deze periode licht afgenomen. Ongeveer een op de vijf overkomt dit voor hun zesde levensjaar. De helft wordt (half)wees in de pubertijd (12 tot 18 jaar). Twee op de drie van deze minderjarigen verliest hun vader.

Na verlies moeder relatief vaak naar pleeggezin of zelfstandig wonen

Minderjarige halfwezen wonen in de meeste gevallen bij de overgebleven ouder, zeker als het verlies nog kort geleden was. Van de minderjarigen van wie de vader overleden is, woonde 78 procent eind 2011 bij de alleenstaande moeder en 18 procent bij de moeder en haar nieuwe partner. Als de moeder overleden is, woonde 64 procent bij de alleenstaande vader en 22 procent bij de vader en nieuwe partner. Na overlijden van de moeder woonde 14 procent van de minderjarige halfwezen in bijvoorbeeld een pleeggezin of op zichzelf.

Deze (half)wezen hebben de trieste ervaring dat “later als ik groot ben” dus niet vanzelfsprekend is. Stichting Weesgelukkig laat deze kinderen daarom op jonge leeftijd alles uit het leven halen door hun wens uit te laten komen. Zo leren ze dat je, ook na een verdrietige periode, het leven moet beleven. Lees hoe je ons kunt helpen.

STEUN STICHTING WEESGELUKKIG

Sommige wensen kunnen we gratis laten vervullen, er zijn ook wensen die geld kosten om uit te voeren. We krijgen niet alles voor elkaar met gesloten portemonee. Om zoveel mogelijk (half)wezen hun leven te laten beleven zijn donateurs zoals jij van belang om ons de wensen te kunnen uitvoeren. Zelfs een klein bedrag helpt.