Steun Stichting WeesGelukkig

nalaten

U denkt na over het schenken van (een gedeelte van) uw nalatenschap aan een goed doel of stichting, maar twijfelt u over welk goed doel dat moet zijn?
Graag komen we dan met u in gesprek. Met uw nalatenschap laat Stichting WeesGelukkig kinderen die een vader en/of moeder hebben verloren na een intense periode van verdriet een een positieve dag beleven. We laten hun grootste wens uitkomen, want wij vinden het belangrijk dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten als je nog een heel leven voor je hebt.

Heeft u uw kinderen zien opgroeien? Dan is het fijne gedachte om na uw overlijden, kinderen uit Nederland te helpen die op jonge leeftijd een ouder hebben verloren. Voor Stichting WeesGelukkig zijn nalatenschappen een belangrijke inkomstenbron om ons beleid te kunnen blijven uitvoeren. Voor u is het een mooie gedachte om – als u er niet meer bent – toch een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van het leven van jonge kinderen. Stichting WeesGelukkig heeft een ANBI status, uw nalatenschap is daarom belastingvrij. 100% gaat naar de wensen van de kinderen.

ANBI staat voor een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een instelling die (nagenoeg) uitsluitend op het algemeen nut is gericht en als zodanig door de belastingdienst is gekwalificeerd. Alle door de  Belastingdienst erkende ANBI’s vindt u via deze link. Zoek op ‘weesgelukkig’ (aan elkaar geschreven).

Stichting WeesGelukkig heeft een ANBI status en is daarom geen schenk- en erfbelasting aan de belastingdienst verschuldigd.  Zo komt uw gehele schenking ten goede aan de kinderen die een vader of moeder zijn verloren.

U kunt op twee manieren Stichting WeesGelukkig opnemen in uw testament via:
1. Erfstelling: u kunt Stichting WeesGelukkig opnemen in uw testament als (mede) erfgenaam. Dit heet erfstelling.
2. Legaat: wilt u Stichting WeesGelukkig niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen, dan kunt u een legaat benoemen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald(e) goed(eren) u nalaat aan de instelling. In dit geval noemen we het goede doel “legataris”. De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Goede doelen met een ANBI-status, waaronder Stichting WeesGelukkig, zijn geen schenk- en erfbelasting verschuldigd uit nalatenschappen. Hierdoor komt uw nalatenschap voor 100% ten goede aan de kinderen die een vader of moeder zijn verloren.

Uw erfgenamen betalen wel erfbelasting over het gedeelte dat zij uit uw eventuele nalatenschap ontvangen. Daarvoor gelden diverse tarieven en vrijstellingen.

Als eerste moet u naar een notaris om kenbaar te maken dat u geld wilt nalaten aan Stichting WeesGelukkig. Zorg ervoor dat duidelijk is dat Stichting WeesGelukkig de ontvanger van het geld is en dat duidelijk is welk bedrag u precies wilt geven. De notaris zal uw wens dan opnemen in uw testament en zorgt er voor dat het gemeld wordt bij het CTR (Centraal Testamentenregister).

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen, namelijk:
Stichting WeesGelukkig
 KvK nummer: 68381069

Het opstellen van een testament doet u samen met een notaris die u over allerlei praktische zaken goed kan adviseren. Een codocil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Goed om te weten dat Stichting WeesGelukkig de ANBI-status heeft en daarom vrijgesteld is van erfbelasting. Uw nalatenschap komt dus voor 100% ten goede aan deze jonge kinderen. Voor meer informatie staan we u graag te woord. Ga naar de contactpagina.